Film 1, Fltt och SUSPIPE presentationer. Film 2. Sjöledningar och Smarta Brandposter.Film 3. SVU-Projekt 5T samt avslutPresentationer som PDF. 

Läs mer

Datum: 17 november Tid: 09:00-11:30 Plats: Digitalt genom Teams Agenda 09:00 – 09.15 Introduktion, Johan Wallberg 09:15 – 09.35 FLTT (Full Length Tensile Test), Kenth Olsson 09:40 – 10:00 SUSPIPE, Dinko Lukes 10:05 – 10:25 Sjöledningar PE 150 år, Ke

Läs mer

Teknikdagen den 17 november kommer att hållas digitalt genom Teams, under vecka 41 kommer mer information om vilka områden som ska tas upp.

Läs mer

Den 17 november så kommer 4S anordna en Teknikdag, boka upp denna dag redan nu så du inte missar årets teknikdag. Mer infomation kommer senare.  

Läs mer

4S Ledningsnäts årsmötet 23 mars   Det fysiska årsmötet kommer inte att genomföras som ett fysiskt möte, på grund av Coronaviruset (COVID-19), utan det blir ett virtuellt möte via Microsoft Teams till vilket samtliga medlemmar kommer att bjudas in ti

Läs mer