Dokumentation

4S-konferensen 20 oktober 2015

Jan Henrik Sällström, forskare, Sveriges Tekniska Forskningsintstitut

Daniel Ejdeholm, senior researcher Swerea KIMAB

Andreas Waldén, avdelningschef rörnät NSVA, Dejan Tucakov, VA-ingenjör NSVA

Patrik Helenius, VD MyIndicators

Rikard KÄrrbrant, researcher Swerea KIMAB

Ebru Poulsen, enhetschef Stockholm Vatten

Marie Allvar, researcher, Swerea KIMAB

Kenth Olsson, enhetschef Stockholm Vatten

Daniel Ejdeholm, senior researcher Swerea KIMAB


Tommy Giertz, projektledare Stockholm Vatten

4S-konferensen 21 oktober 2015

"Partnering är inget för den misstänksamme"
Stefan Munck, chef Partnering Norden NCC Construktion, Urban Sundström, Produktionschef NCC Construction

Fredrik Johansson, VA-ingenjör Göteborg Vatten
Tekniska lösningar inom NDT

Thomas Henriksson och Rickard Långh, Inspecta, Karin Jacobson, Swerea KIMAB

Tekniska lösningar inom NDT


Dan Tengberg, Dekra
Tekniska lösningar inom NDT

Karin Jacobson, Swerea KIMAB, Philip Lindblad och Johan Carlson, Luleå Tekniska Universitet

Stina Jonsson, VA-ingenjör, Skellefteå Kommun, Rolf Eriksson, byggledare, Skellefteå Kommun

Hans Bäckman, Svenskt Vatten


Lisa Barthon, VVS-Fabrikanternas Råd, Daniel Hedlund, VVS-Fabrikanternas Råd


Utvärderingsenkät

Vi har nu hämtat in resultaten från enkäten om konferensen och svarsfrekvensen är dryga 43% (dvs 69 personer som svarat). Vi vill passa på och tacka alla som svarat.

Enkäten bestod av fyra frågor så att det skulle gå snabbt att besvara den.

Är du nöjd med konferensen?
Där svarar 60 ”ja”, dvs 87% kundnöjdhet.

Är du nöjd med lokalen?
64 svarar ”ja”, dvs 93% kundnöjdhet.

Är du nöjd med mat och fika?
57 svarar ”ja”, dvs 83% kundnöjdhet.

Vilka förbättringar kan vi göra till nästa gång?

Vi tar givetvis med oss alla synpunkter till nästa år, bl.a. så är tekniken något vi kommer att jobba hårdare med för att se till att allting fungerar (och snabbare!). Det var även en del synpunkter på mat, vilket vi drar lärdom av till nästa konferens.

Program