Kontakt

Johan Wallberg
Ordförande
Tillvardags: Avdelningschef Projekt och Entreprenad på Norrvatten
Tel: 08-627 37 47
e-post: info@4sledningsnat.se alt. johan.wallberg@norrvatten.se
 
Kenth Olsson
Vice Ordförande
Till Vardags: Enhetschef Ledningsnät Material på Stockholm Vatten och Avfall
Tel: 08-52212174
e-post: Kenth.olsson@svoa.se

Lars Horrdin
Ledamot, Ekonomiansvarig
Tillvardags VA-ingenjör på Rörnät på NSVA
Tel: 010-4909764
e-post: lars.horrdin@nsva.se

Johan Hultén
Ledamot
Till vardags: Enhetschef Ledningsnät anläggning, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
Tel: 031-3687271
e-post: johan.hulten@kretsloppochvatten.goteborg.se

Daniel Henriksson
Ledamot
Tillvardags Driftchef Botkyrka Kommun
e-post: daniel.henriksson@botkyrka.se  

Maritha Hörsing
Ledamot
Tillvardags VA-chef i Mjölby Kommun
e-post: maritha.horsing@mjolby.se   
 
Angela Andersson
Administratör
Tillvardags VA-projektör på Norrvatten
e-post: angela.andersson@norrvatten.se