Vi inleder 2021 med ett intressant seminarium gällande Korrsionsskydd av våra stålledningar. Korrosionsgruppen kommer hålla i en presentation om hur de arbetar med katodisktskydd av ledningar. Norrvatten kommer berätta om genomförda projekt med offer

Läs mer

Tack alla för en intressant förmiddag, riktar även ett stort tack till Niclas Davidsson, Olli Sammalisto, Fredrik Pagmén och Christian Eriksson som höll i presentaionerna.Här finner du dokumentationen från Korrosionsgruppen:Presentation KorrosionsgruppenK

Läs mer

Uppdaterat: 25/8-2021 I går på sytrelsemötet har vi belsutat att flytta teknikdagarna till den 10/11. Det kommer förmodligen att blir en digitalkonferans som vi hade i våras eftersom situvationen med Covid-19 inte verkar ha blivit bättre nu till höst

Läs mer

I menyraden ovan finns det en knapp "Möte" där under finner ni protokoll från årsmöte och andra mötesforum.

Läs mer

4S Ledningsnät bjuder in till minimässan "Dagvattensystem i tätort" den 30 och 31 maj 2016. Minimässan äger rum i Stockholm vattens nya lokaler i Ulvsunda, Stockholm, Bryggerivägen 10 (nära Bromma flygplats). Att delta är kostnadsfritt, men du måste anmä

Läs mer

Vi är i full gång med att planera för nästa 4S-konferens. Konferensen kommer äga rum den 10-11 november 2016 i Stockholm på Sheraton Hotel. Programmet håller på och ta form och mer information samt möjlighet att anmäla sig kommer inom kort. Vi komme

Läs mer

Den 10-11 november hälsar ledningsägarnas samarbetsorganisation 4S alla välkomna till sin årliga konferens i Stockholm. Som tidigare år har 4S mycket att avrapportera utifrån genomförda och kommande projekt. 4S medlemmar och sammarbet

Läs mer