Datum: 17 november Tid: 09:00-11:30 Plats: Digitalt genom Teams Agenda 09:00 – 09.15 Introduktion, Johan Wallberg 09:15 – 09.35 FLTT (Full Length Tensile Test), Kenth Olsson 09:40 – 10:00 SUSPIPE, Dinko Lukes 10:05 – 10:25 Sjöledningar PE 150 år, Ke

Läs mer

Teknikdagen den 17 november kommer att hållas digitalt genom Teams, under vecka 41 kommer mer information om vilka områden som ska tas upp.

Läs mer

Den 17 november så kommer 4S anordna en Teknikdag, boka upp denna dag redan nu så du inte missar årets teknikdag. Mer infomation kommer senare.  

Läs mer

4S Ledningsnäts årsmötet 23 mars   Det fysiska årsmötet kommer inte att genomföras som ett fysiskt möte, på grund av Coronaviruset (COVID-19), utan det blir ett virtuellt möte via Microsoft Teams till vilket samtliga medlemmar kommer att bjudas in ti

Läs mer

Vi inleder 2021 med ett intressant seminarium gällande Korrsionsskydd av våra stålledningar. Korrosionsgruppen kommer hålla i en presentation om hur de arbetar med katodisktskydd av ledningar. Norrvatten kommer berätta om genomförda projekt med offer

Läs mer

Tack alla för en intressant förmiddag, riktar även ett stort tack till Niclas Davidsson, Olli Sammalisto, Fredrik Pagmén och Christian Eriksson som höll i presentaionerna.Här finner du dokumentationen från Korrosionsgruppen:Presentation KorrosionsgruppenK

Läs mer

Uppdaterat: 25/8-2021 I går på sytrelsemötet har vi belsutat att flytta teknikdagarna till den 10/11. Det kommer förmodligen att blir en digitalkonferans som vi hade i våras eftersom situvationen med Covid-19 inte verkar ha blivit bättre nu till höst

Läs mer