Teknikdag 4 maj 2022

Dokumentation från teknikdag - När dagens teknik inte räcker till!

Bilder

Här har vi några förväntansfulla deltagare som lyssnar på ett av föredragen.
Hälften av föredragen framfördes digitalt. En av dem var Victor P. med Smarta brandposter.