"4S Ledningsnät är en samarbetsorganisation för ledningsnätsägare eller offentligt ägda förvaltare av offentliga vatten- och avloppsledningsnät, dvs i huvudsak kommuner i Sverige - en kommunal samarbetsorganisation. Organisationen startades av svenska kommuner som upplevde stora problem med VA-material och nyanlagda ledningsnät."

4S-gruppen bildades som ett VA-branschgemensamt initiativ under 2012 och består idag av medlemmar från kommuner runt om i VA-Sverige.

KALENDER

2023    

6  FEBRUARI  Årsmöte, se mer info här

21-22 MARS  Rörnät & Klimat


Utbildningar & events

Här finner du mer information om de utbildningar och events som 4S anordnar.

Teknikgrupper

Här beskrivs de nya teknikgrupper 

Haverikommission

Här kan du skicka in dina haverier.

Nyheter

.

Årsmöte 6 feb. 2023

21 dec. 2022
Styrelsen bjuder in till årsmöte. 

Läs mer

Teknikseminarium 23/11

7 sep. 2022
Save the date! Styrelsen kommer att anordna ett nytt digitalt teknikseminarium den 23 november mellan klockan 9-11. Agendan kommer upp när den har fastställts av styrelsen.

Läs merTeknikdag 4S 

4 maj 2022 
När dagens teknik inte räcker till!
Den 4 maj kommer 4S teknikdag att hållas i Stockholm Vatten och Avfalls lokaler i Stockholm. Dagen kommer att vara uppdelad på två pass, ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass. Det kommer att vara samma föredrag på förmiddagen som på eftermiddagen. 

Läs merMaterial från seminarium

26 jan. 2022


Här finner du dokumentation från seminariet som hölls den 26 januari 2022.

Läs mer

Ny organisation

30 sep. 2021


Ny arbetsgrupper i 4S

Läs mer

Ny layout på hemsidan

30 sep. 2021


Lansering av ny hemsida

I samarbete med: