"4S Ledningsnät är en samarbetsorganisation för ledningsnätsägare eller offentligt ägda förvaltare av offentliga vatten- och avloppsledningsnät, dvs i huvudsak kommuner i Sverige - en kommunal samarbetsorganisation. Organisationen startades av svenska kommuner som upplevde stora problem med VA-material och nyanlagda ledningsnät."

4S-gruppen bildades som ett VA-branschgemensamt initiativ under 2012 och består idag av medlemmar från kommuner runt om i VA-Sverige.

KALENDER

2024    

20  FEBRUARI  Årsmöte, se mer info här

12 MARS     Hålltid för 4S teknikseminarium


Utbildningar & events

Här finner du mer information om de utbildningar och events som 4S anordnar.

Teknikgrupper

Här beskrivs de nya teknikgrupper 

Haverikommission

Här kan du skicka in dina haverier.

Nyheter

Teknikseminarium 11/4-2024

16 feb. 2024
Välkommen till ett hybrid teknikseminarium hos SVOA -> Anmäl dig här. (Det går även att delta digitalt.) 

Årsmöte 20 feb. 2024

7 dec. 2023
Styrelsen bjuder in till årsmöte. Anmälan sker till  info@4sledningsnat.se

Läs mer

BYTT DAG Teknikseminarium 12/3-2024

7 dec. 2023
Håll tid för ett hybrid teknikseminarium den 12 mars 2024. Mer info kommer senare. 

Material från seminarium

26 jan. 2022


Här finner du dokumentation från seminariet som hölls den 26 januari 2022.

Läs mer

Årsmöte 6 feb. 2023

21 dec. 2022
Styrelsen bjuder in till årsmöte. 

Läs mer

Teknikdag 4S 

4 maj 2022 
När dagens teknik inte räcker till!
Den 4 maj kommer 4S teknikdag att hållas i Stockholm Vatten och Avfalls lokaler i Stockholm. Dagen kommer att vara uppdelad på två pass, ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass. Det kommer att vara samma föredrag på förmiddagen som på eftermiddagen. 

Läs merI samarbete med: