2024-04-18 Uppdatering: Presentationerna från Teknikseminarium 11/4 är uppe på vår hemsida nu.
Klicka här för att komma dit. 

"4S Ledningsnät är en samarbetsorganisation för ledningsnätsägare eller offentligt ägda förvaltare av offentliga vatten- och avloppsledningsnät, dvs i huvudsak kommuner i Sverige - en kommunal samarbetsorganisation. Organisationen startades av svenska kommuner som upplevde stora problem med VA-material och nyanlagda ledningsnät."

4S-gruppen bildades som ett VA-branschgemensamt initiativ under 2012 och består idag av medlemmar från kommuner runt om i VA-Sverige.

KALENDER

2024    

11 APRIL     Välkommen till ett hybrid teknikseminarium hos SVOA,  

       Anmäl dig här. (Det går även att delta digitalt.)


I samarbete med: