Dokumentation

4S Ledningsnät 2 oktober 2013

Utvärderingsenkät

Vi har nu hämtat in resultaten från enkäten om konferensen och svarsfrekvensen är dryga 50% (dvs 66 personer som svarat). En svarsfrekvens överstigande 50% får med dagens mått mätt anses som fullt godkänt och vi vill passa på och tacka alla som svarat.

Enkäten bestod av fyra frågor så att det skulle gå snabbt att besvara den.

Är du nöjd med konferensen?
Där svarar glädjande nog samtliga ”ja”, dvs 100% kundnöjdhet.

Är du nöjd med lokalen?
61 svarar ”ja”, dvs 92% kundnöjdhet. Fyra personer svarar ”nej” och en ”vet ej”.

Är du nöjd med mat och fika?
62 svarar ”ja”, dvs 94% kundnöjdhet. En person svarar ”nej” och tre personer ”vet ej”.

Vilka förbättringar kan vi göra till nästa gång?

Start-tiden, kan börja 09:15 så hinner fler vara med från början (anpassning till ankommande tåg).
Dels fick vi synpunkter på lokalen, ljud, luft, värme och ventilation kan förbättras. Podiets placering som störde projektorduken.
Man önskade också redovisning av positiva projekt på stora dimensioner.
Avslutningsvis var det flera som önskade sig en två-dagarskonferens med fler frågestunder och workshops.

Program