Filmer från 4S Teknikdag 2020

Film 1, Fltt och SUSPIPE presentationer. 
Film 2. Sjöledningar och Smarta Brandposter.
Film 3. SVU-Projekt 5T samt avslut

Presentationer som PDF.