Teamslänk har skickats ut till de som har vitsat intresse på mejl eller på meddelandet på LinkedIn. Om ni inte har fått det eller vill delta kontaktat, Angela Andersson på angela.andersson@norrvatten.se. 

Läs mer

4S Ledningsnäts årsmötet 23 mars   Det fysiska årsmötet kommer inte att genomföras som ett fysiskt möte, på grund av Coronaviruset (COVID-19), utan det blir ett virtuellt möte via Microsoft Teams till vilket samtliga medlemmar kommer att bjudas in ti

Läs mer

Årsmötet kommer inte att genomföras som ett fysiskt möte, på grund av Coronaviruset (COVID-19), utan det blir ett virtuellt möte via Microsoft Teams. Anmälan sker till Johan Wallberg. Antalet punkter på agendan begränsas till agendan som finns på hemsidan

Läs mer