Dokumentation

4S-konferensen 14-15 oktober 2014

Tomas Helenius, operativt ansvarig


Tommy Giertz, projektledare Norrvatten

Ny innovation av elektrosvetsmuff
Carl Berglund, VD, IBECO


Michael Villaume, Division Manager Scandinavia, Glynwed


Andreas Waldén, Projektledare NSVA


Kenneth M Persson, Forskningschef, Sydvatten

Börje Persson, projektledare


4S Ledningsnät 15 oktober 2014