Teknikgrupper

Nedan finner du beskrivning om de olika teknikgruppernas funktioner samt även kontaktuppgifter till gruppansvarig. Vill du vara med i någon av grupperna nedan så ta kontakt med ansvarig för den gruppen.

Standard/kravställning

Gruppen arbetar med att bevaka och påverka fastställande av standard och utforma kravställning och ta fram önskemål på nya standarder utifrån ett 4S perspektiv.
Ingår i bevakning av:

 • SIS
 • CEN
 • EN805
 • NPG
 • Insta-cert
Vill du veta mer eller vara med i denna grupp och driva dessa frågor kontakta:
Daniel Henriksson, standard@4sledningsnat.se

Material

Gruppen arbetar med att bevaka och påverka fastställande av VA-materiel samt bevaka och utforma kravställning och ta fram önskemål på nya materiel utifrån ett 4S perspektiv.

 • Utredningar kring material i våra ledningsnät
 • Kravställnings mallar vid upphandling material.
 • Test/utvärdering nyheter
 • Önskade produkter/funktioner
 • Omvärldsbevakning.
 • Skapa informationsmaterial.
Vill du veta mer eller vara med i denna grupp och driva dessa frågor kontakta:
-,  material@4sledningsnat.se

Metoder

Gruppen arbetar med att bevaka och påverka fastställande av metoder och utforma kravställning och ta fram önskemål på nya och befintliga metoder utifrån ett 4S perspektiv.

 • Schackfriametoder
 • Övriga metoder/tekniker
 • Metodregister olika tekniker
 • Beskrivning av teknik
 • Kravställning
 • Tips och trix
 • Dialog med entreprenörer
 • Kontakt med nätverk/branschorganisationer

Vill du veta mer eller vara med i denna grupp och driva dessa frågor kontakta: Johan Hultén,  metoder@4sledningsnat.se

Kompetens

Gruppen arbetar med att bevaka och påverka fastställande av kompetensformer och utforma kravställning och ta fram önskemål på nya utbildningar/kompetenser utifrån ett 4S perspektiv.

 • Entreprenad frågor
 • Byggledar- och kontrollantforum
 • Seminarium
 • Teknikdagar
 • Utbildningar
 • Trainee, Lärlingsprogram
 • Samverkan skolor
 • Samverkan myndighet, övriga organisationer etc. 
Vill du veta mer eller vara med i denna grupp och driva dessa frågor kontakta: Kenth Olsson,  kompetens@4sledningsnat.se

Kommunikation

Gruppen arbetar med att sprida och utveckla 4S kommunikation i olika forum och former.

 • Hemsida
 • Sociala medier
 • Informations utskick
 • Kontakt med icke medlemmar
 • Deltaga vid bransch evenemang
Vill du veta mer eller vara med i denna grupp och driva dessa frågor kontakta: Maritha Hörsing,  kommunikation@4sledningsnat.se