INSTÄLLT Digitalt Seminarium 2022

Hösten 2022

Vi måste tyvärr ställa in teknikseminariet. Tiden har inte räckt till och vi känner att vi inte har tillräckligt med nya ämnen att ta upp för den här gången, men håll utsikt vi kommer förmodligen att ha något i början av nästa år.



Seminariet kommer hållas den 23 november kl. 09.00-11.00.

Agenda för dagen: Kommer upp när den är fastställt av styrelsen.