Seminarium 11 november flyttat till 26 januari 2022

Seminarium:  Metoder och material

Vi behöver flytta fram denna aktivitet med en dag. NYA datumet är den 26 januari 2021.

Agenda för dagen är:
Start kl. 9:00

  • Delrapport FLTT, Föreläsare: Kenth Olsson, SVOA
  • Dagvattenlösning med lättfyllnad, Föreläsare: Dinko Lukes, SVOA
  • Gummipackningar föråldring, Föreläsare: Kenth Olsson, SVOA
  • Paus 
  • Sektionering, Kretslopp och vatten,  Föreläsare: Behroz
  • DieDraw, Norrvatten, Föreläsare: Johan Wallberg
Slut kl. 11.00

Anmälan sker till:  info@4sledningsnat.se