Teamslänk har skickats ut till de som har vitsat intresse på mejl eller på meddelandet på LinkedIn. Om ni inte har fått det eller vill delta kontaktat, Angela Andersson på angela.andersson@norrvatten.se. 

Läs mer

Årsmötet kommer inte att genomföras som ett fysiskt möte, på grund av Coronaviruset (COVID-19), utan det blir ett virtuellt möte via Microsoft Teams. Anmälan sker till Johan Wallberg. Antalet punkter på agendan begränsas till agendan som finns på hemsidan

Läs mer

Film 1, Fltt och SUSPIPE presentationer. Film 2. Sjöledningar och Smarta Brandposter.Film 3. SVU-Projekt 5T samt avslutPresentationer som PDF. 

Läs mer