Utbildningar & events

Här finner du kommande utbildningar och events som 4S kommer att anordna.

Nya arbetsgrupper

Här beskrivs de nya arbetsgrupperna som har skapats inom 4S

Haverikommission

Här kan skicka in haveri på ledningsnät för att få input om någon annan har råkat ut för likna haverier.

Teamslänk har skickats ut till de som har vitsat intresse på mejl eller på meddelandet på LinkedIn. Om ni inte har fått det eller vill delta kontaktat, Angela Andersson på angela.andersson@norrvatten.se. 

Läs mer

Årsmötet kommer inte att genomföras som ett fysiskt möte, på grund av Coronaviruset (COVID-19), utan det blir ett virtuellt möte via Microsoft Teams. Anmälan sker till Johan Wallberg. Antalet punkter på agendan begränsas till agendan som finns på hemsidan

Läs mer

Film 1, Fltt och SUSPIPE presentationer. Film 2. Sjöledningar och Smarta Brandposter.Film 3. SVU-Projekt 5T samt avslutPresentationer som PDF. 

Läs mer