Teknikseminarium 26/1

Nästa vecka på onsdag är det dags för årets första Teknikseminarium.

Agendan för dagen är:
 • Start kl. 9.00

 • Delrapport FLTT 20 min
  Föreläsar: Kenth Olsson, Frågor 5 min

 • Dagvattenlösning med lättfyllnad, 15 min,
  Föreläsare: Dinko Lukes, Frågor 5 min

 • Gummipackningar föråldring, 10 min,
  Föreläsare: Love Pallon, Frågor 5 min*

 • Rast 10 min

 • Sanktionering, Styrvatten, 15 min
  Föreläsare: Behroz Haidarian, Frågor 5 min

 • DieDraw, 10 min,
  Johan Wallberg

 • Slut kl. 11.00

Teamslänk har skickats ut till de som har vitsat intresse på mejl eller på meddelandet på LinkedIn. Om ni inte har fått det eller vill delta kontaktat, Angela Andersson på angela.andersson@norrvatten.se.