När dagens teknik inte räcker till!

Den 4 maj kommer 4S teknikdag att hållas i Stockholm Vatten och Avfalls lokaler i Stockholm. Dagen kommer att vara uppdelad på två pass, ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass. Det kommer att vara samma föredrag på förmiddagen som på eftermiddagen.

Anmälan görs till info-mejlen, info@4sledningsnat.se eller via Linkedin eventet. Glöm inte att anmäla lunch och ev. specialkost om ni vill ha lunch.

Agenda för  teknikdagen


Förmiddagspass

09.00 – 09.10 Välkomna
09.10 – 09.30 Läckagekontroll och digitala hjälpmedel.
09.35 – 09.55 Smarta brandposter
10.05 – 10.25 App. för fogning vid ny läggning av rörsystem.

10.30 – 10.45 Bensträckare

10.45 – 11.00 Vision 100% schaktfritt vid ledningsförnyelse. Vad hindrar oss?
11.00 – 11.20 Metodutveckling för bedömning av tillskottvattenstatus på avlopps-ledningsnätet.

11.20 – 11.30 Uppsamling/avslutning

11.30 - 12.30 Lunch/mingel,
fås vid föranmälan.


Eftermiddagspass

11.30 - 12.30 Lunch/mingel,
fås vid föranmälan.

12.30 – 12.40 Välkomna
12.40 – 13.00 Läckagekontroll och digitala hjälpmedel.
13.00 – 13.20 Smarta brandposter

13.20 – 13.40 Bensträckare

13.40 – 13.55 Vision 100% schaktfritt vid ledningsförnyelse. Vad hindrar oss?
13.55 – 14.15 Metodutveckling för bedömning av tillskottvattenstatus på avlopps-ledningsnätet.
14.15 – 14.35 App. för fogning av polyetenledningar.

14.35 – 14.45 Uppsamling/avslutning