Organisation

Johan Wallberg
Ordförande
Tillvardags: Avdelningschef Projekt och Entreprenad på Norrvatten
Kontakt:
Tel: 08-627 37 47
e-post:johan.wallberg@4sledningsnat.se alt. johan.wallberg@norrvatten.se
 
Kenth Olsson
Vice Ordförande
Till Vardags: Enhetschef Ledningsnät Material på Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt: 08-52212174
e-post: Kenth.olsson@svoa.se

Johan Hultén
Ledamot
Till vardags: Enhetschef Ledningsnät anläggning, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
Kontakt:
Tel: 031-3687271
e-post: johan.hulten@kretsloppochvatten.goteborg.se
 
Lars Horrdin
Ledamot
Tillvardags VA-ingenjör på rörnät på NSVA
Kontakt: 010-4909764
e-post: lars.horrdin@nsva.se

Maritha Hörsing
Ledamot
Tillvardags VA-chef i Mjölby Kommun
Kontakt:
e-post: maritha.horsing@mjolby.se

Daniel Henriksson
Ledamot
Tillvardags Driftchef Botkyrka Kommun
Kontakt:
e-post: daniel.henriksson@botkyrka.se

Angela Andersson
Administratör
Tillvardags VA-projektör på Norrvatten
Kontakt:
e-post: angela.andersson@norrvatten.se