Arbetsmiljöinformation

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket utför inte bara inspektioner och utfärdar föreskrifter. Myndigheten har en stor mängd information och publikationer på sin hemsida. De flesta publikationer går dessutom att ladda hem som PDF. Det går även att kontakta arbetsmiljöverket för att få råd och stöd i arbetet. På arbetsmiljöverkets hemsida kan ni exempelvis fördjupa er i de regler som gäller för:

  • Bygg och anläggningsarbete
  • Schaktning
  • Lyftanordningar
  • Arbetsutrustning och maskiner
  • Buller och vibrationer

Arbetsmiljö VA

En temasida om arbetsmiljö skapad av IVL och Svenskt Vatten. Fokus ligger på VA-verk men sidan innehåller även information som kan vara användbar vid arbete på ledningsnätet.

Svenskt Vatten

På Svenskt Vattens hemsida kan ni bland annat hitta aktuella utbildningar inom arbetsmiljöområdet och Vattenbokhandeln där ni kan beställa böcker och material som är anpassat för er som arbetar med ledningsnätet.  

Prevent

På Prevents hemsida hittar ni exempelvis grundläggande information om systematiskt arbetsmiljöarbete, checklistor för arbetsmiljöronder och publikationer inom arbetsmiljöområdet.