4S Ledningsnäts Minimässa - Dagvattensystem i tätort

4S Ledningsnät bjuder in till minimässan "Dagvattensystem i tätort" den 30 och 31 maj 2016. Minimässan äger rum i Stockholm vattens nya lokaler i Ulvsunda, Stockholm, Bryggerivägen 10 (nära Bromma flygplats).

Att delta är kostnadsfritt, men du måste anmäla ditt deltagande i förväg. Anmäl dig här