4S Ledningsnät och Svenskt Vatten bjuder in till kurs - Kontrollant VA-ledningar

Kursen "Kontrollant VA-ledningarm – kontroll av plaströrssvetsar" äger rum i 
Stockholm den 11–13 oktober 2016. Läs mer och anmäl dig till kursen genom att klicka på länken nedan

Information och anmälan