4S-konferens - Anmälan är öppen

Den 10-11 november hälsar ledningsägarnas samarbetsorganisation 4S alla välkomna till sin årliga konferens i Stockholm.

Som tidigare år har 4S mycket att avrapportera utifrån genomförda och kommande projekt. 4S medlemmar och sammarbetspartners kommer ta upp intressanta ämnen kring ett hållbart ledningsnät.
 
Vi kommer ha föredragshållare från Kretslopp och vatten, Göteborg Stad, Norrköping Vatten, Stockholm Vatten VA AB, Swerea Kimab, SP m fl.

Välkomna!
 

Information och anmälan