Årsmöte 2019

Tack för ett bra årsmöte!
Vi kommer att lägga upp alla presentationer här på hemsidan inom kort.
Den nya styrelsen kommer även att presenteras inom kort.

Tack även till Magnus Bäckström som deltog som Svensk Vatten representant.

Johan Wallberg valdes in som ny orförande, han jobbar till vardags på Norrvatten som avdelningschef Projket och utredning.