Digitala Seminarium 2021

Våren 2021

Seminariet hölls digitalt den 23 februari kl. 09.00-12.00.

Agenda för dagen:
09:00 - 09:05 Introduktion, Johan Wallberg
09:10 – 10:30 Korrosionslära, Niclas Davidsson (Korrosionsgruppen AB)
10:30 – 10:40 Bensträckare
10:40 – 11:00 Erfarenhet från ett Projekt, Olli Sammalisto och Fredrik Pagmén (Norrvatten)
11.00 – 11.30 Ämne kommer senare, Kretslopp och Vatten
11.30 – 12:00 Frågestund 

Presentation Korrosionsgruppen
Korrosionslära  Hösten 2021

Dokumentation kommer efter evenemang.