Årsmöte 2023

Dagordning

Se dagordningen nedan. 

Förvaltningsberättelse 4S perioden 2022-2023

Kommer upp efter 6/2.

Protokoll årsmöte 2023

Kommer upp efter mötet

Årsmöte 2022

Dagordning

Förvaltningsberättelse 4S perioden 2020-2021

Protokoll årsmöte 2022

Årsmöte 2021

Förvaltningsberättelse 4S perioden 2019-2020

Ekonomiredovisning

Protokoll årsmöte 2021